County Quarter Finals Onwards - Triples

 

 

QTR Final

Burpham BC

9th July

Semi-Final

Burpham BC

16th July

Final

Croydon BC

28th July

 

 

 

 

 

4B  P.Pugh         (b)

      C. Hayes      (b)

      C. Sharp      (b)

      Old Dean         15

P.Pugh (b)

C. Hayes (b)

C. Sharp      (b)

      Old Dean   

 

              19 

P.Pugh (b)

C. Hayes (b)

C. Sharp      (b)     21

      Old Dean  

 

 

SURREY A

 

 

 
 

3B S. Curtis        (ub)

     J. Bradford     (b)

     A. Simon        (b)

     Old Coulsdon     13

 
 

1A C Burke      (b)

     D Perkins       (ub)

     B Bowler        (b)

    South London      13

 

Sub J Bruder

M Clements   (b)

 M. White       (b)

           

     Weybridge 

 

                 16 

 
 

2A M Clements   (b)

     M. White       (b)

     C Souter       (b)

     Weybridge         21

 
 

4A  S. Barnard     (b)

      T. Bennett     (b)

      A. Beaumont (ub)

      Egham            13

P.McCaffery   (ub)

 T. Bennett     (b)

 A. Beaumont (q)

      Egham 

                   13         

R. Wicks  (b)

P. Bennett    (b)     12

S. Clarke    (b)

     Old Coulsdo

 

 

 

Surrey C

 

 
 

2B P. Foley           (b)

     A. Richardson  (b)

     R Dodds          (b)

     Southey           12

 
 

3A R. Wicks        (b)

     P. Bennett     (b)

     S. Clarke       (b)

     Old Coulsdon   18

R. Wicks  (b)

P. Bennett    (b)

S. Clarke    (b)

     Old Coulsdon 

 

                   19

 
 

1B South London

     A Vadher       (b)

     P Gregory      (b)

     K Nicholls      (b) 5

 
 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Surrey County Bowling Association